Aleksander Genowefa

Genowefa Aleksander urodziła się 10 listopada 1932 roku koło Brześcia nad Bugiem. Gdy wybuchła wojna miała siedem lat. Po wojnie cała rodzina przeniosła się początkowo na Podlasie, a w 1947 roku przyjechali na ziemie zachodnie, aby ostatecznie zamieszkać pod Bolesławcem. Genowefa Aleksander poszła do szkoły z internatem w Jeleniej Górze. Jeszcze w wakacje przed pójściem […]

Bartczak Zofia

Zofia Bartczak urodziła się w 1940 r. Córka ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, zamordowanego w latach 40 przez komunistów w warszawskim więzieniu na Mokotowie. Stanisław Kasznica urodził się w 25 lipca 1908 roku we Lwowie w inteligenckiej rodzinie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Jeszcze na studiach odbył służbę wojskową i ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy […]

Bielski Zdzisław

Major Zdzisław Bielski urodził 6 czerwca 1925 roku. Jego ojciec walczył po stronie polskiej w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Matka z zawodu była nauczycielką. Pan Zdzisław był żołnierzem Armii Krajowej. Uczestniczył w akcji „Burza”, w tym w operacji „Ostra Brama”. Po rozbrojeniu przez NKWD, uciekł z transportu jeńców, a następnie żył i pracował […]

Bilnik Wanda

Wanda Bilnik – urodzona w 1938 roku w Starachowicach, jej ojciec należał do AK,  zginął w dniu wyzwolenia Europy 3 maja 1945 roku na statku w Zatoce Lubeckiej.  Mama pani Wandy w czasie wojny i po jej zakończeniu pomagała partyzantom ukrywając ich, czy opatrując rany. Kiedy sytuacja robiła się coraz bardziej napięta, postanowiła zostawić dom i […]

Dutkiewicz Maria

Maria Dutkiewicz – wywieziona na Syberię z Grodna razem z rodziną 13 kwietnia 1940 roku. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski ewakuowała się razem z wojskiem przez Persje (dzisiaj Iran) i Irak do Palestyny. Wspomina, że w Uzbekistanie razem z bliskimi koczowała przy ogrodzeniu obozu, gdzie byli polscy żołnierze, którzy dzielili się z swoimi racjami żywnościowymi. Oprócz […]

Hnatów Władysław

Władysław Hnatów urodził się 8 kwietnia 1915 roku na terenie Prus Wschodnich. 23 marca 1920 roku powrócił z rodziną do Ojczyzny do województwa lwowskiego, skąd pochodzili jego rodzice. Niedługo po ich przeprowadzce w rejon Lwowa dotarła wojna polsko – bolszewicka. Spłonęło wówczas wiele miasteczek, wsi i gospodarstw, w tym także dom rodziny Pana Władysława. Zamieszkali […]

Kiałka Wanda

Wanda Kiałka, z domu Cejkówna, wychowała się na wileńskim Zarzeczu w robotniczej rodzinie. W czasie wojny wstąpiła do konspiracji. Początkowo służyła jako łączniczka, później sanitariuszka. Brała udział w operacji „Ostra Brama”. Razem z rozbrojonym przez Sowietów oddziałem została zamknięta w obozie w Miednikach Królewskich. Po tym jak partyzanci masowo odmówili wstąpienia do Armii Berlinga, zostali […]

Kostecki Feliks

Feliks Kostecki – urodził 1 stycznia 1925 r. w Zabłociu na pograniczu Polesia i Wołynia. Ojciec był w Legionach, po 1918 roku zaczął pracować jako buchalter w tartakach. W 1925 r. przed Bożym Narodzeniem jeździł po tartakach wypłacając pieniądze pracownikom i ślad po nim zaginął. Pan Feliks przed wojną działał w harcerstwie, gdzie nauczył się […]

Kotlarz Jan

Jan Kotlarz wychował się na Kielecczyźnie. Jako nastolatek, po zakończeniu II Wojny Światowej, zaangażował się w działalność patriotyczną w organizacji młodzieżowej o nazwie „Młode Wojsko Polskie”. W 1949 roku, w wieku osiemnastu lat, został aresztowany i wraz z całą zdekonspirowaną organizacją trafił do aresztu w Sandomierzu. Młodzi konspiratorzy, uznani przez komunistyczny sąd za wrogów reżimu, […]

Lipczyński Tytus

Tytus Lipczyński – urodzony ok. 1924 roku w Brześciu na Bugiem. Ojciec pana Tytusa pracował na kolei. Ww wrześniu 1939 roku pan Tytus był świadkiem defilady niemiecko-sowieckiej. Podczas tego wydarzenia wstąpił do konspiracji. Następnie rozpoczął swoją działalność w AK. W dużej mierze odpowiadał za akcje sabotażowe. Został zatrzymany przez Sowietów. Kiedy razem z innymi szedł […]

Malawski Piotr

Piotr Malawski urodził się 27 czerwca 1969 r. we Wrocławiu. Opozycjonista niepodległościowy, działacz Federacji Młodzieży Walczącej oraz Solidarności Walczącej. Kawaler Złotego Krzyża Zasługi (2012 r.) Od 1982 r. – jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej – brał udział w manifestacjach ulicznych i walkach z ZOMO. Od roku 1983 zajmował się kolportażem młodzieżowej prasy konspiracyjnej oraz wydawnictw […]

Morawiecki Kornel

Kornel Morawiecki, legendarny przywódca i założyciel Solidarności Walczącej, polski polityk, opozycjonista w latach 80. Obronił doktorat z fizyki, był nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym na Politechnice Wrocławskiej.W czasie rozmowy dał się poznać jako człowiek, który każdy omawiany aspekt osadza w szerszym kontekście politycznym, gospodarczym oraz społecznym. Pan Kornel zaczął od refleksji nad problemem sensu społeczno-politycznego ruchu oporu w […]

Murias Sabina

Sabina Murias – urodziła się 24 października 1924 roku w Licheniu, ponieważ ojciec pani Sabiny był organistą. Co kilka lat był przerzucany na różne parafie. Przed wojną razem z całą rodziną osiedlił się w Grabnie, 30 km od Wielunia. 1 września 1939 roku w wyniku niemieckiego bombardowania, spalił się kościół oraz organistówka, w którym ojciec […]

Olechnowicz Krzysztof

Krzysztof Olechnowicz – syn Antoniego Olechnowicza ps. Pohorecki, ostatniego komendanta Wileńskiego Okręgu AK. Urodził się 17 lutego 1940 r. w Wilnie. Pan Krzysztof praktycznie nie pamięta ojca. Nie jest w stanie określić na ile zachowane wspomnienia są jego własne, a na ile jest to „projekcja” innych. Pan Krzysztof wspomina ojca jako bardzo dobrze wychowanego mężczyznę od […]

Oleksiewicz Józef

Józef Oleksiewicz urodził się 15 marca 1929 r. w Grybowie koło Nowego Sącza. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 10 lat. Jego rodzice i starsze rodzeństwo byli zaangażowani w walkę z okupantem niemieckim i gdy czternastoletni Józef przypadkiem odkrył w stodole ukrytą broń, został zaangażowany do pracy konspiracyjnej. Zbyt młody, aby złożyć zwykłą przysięgę AK, […]

Roczniak Zdzisław

Zdzisław Roczniak przybył na Dolny Śląsk jako dziecko – jego rodzice przeprowadzili się do Głuszycy koło Wałbrzycha. Nastoletni Zdzisław zaangażował się w działalność w tajnej organizacji młodzieżowej o nazwie Związek Patriotów Polskich. Jej członkowie – młodzież szkolna – zajmowali się kolportażem ulotek, małym sabotażem (np. niszczenie portretów Stalina w szkole), próbowali gromadzić broń. 29 sierpnia […]

Rutkowski Marian

Prof. Marian Rutkowski urodził się 25 grudnia 1923 r. w Kielcach. Po przedwczesnej śmierci ojca w 1930 r. wychowywany – wraz ze swoim rodzeństwem – przez mamę. Od dziecka związany był z harcerstwem (zastęp „Lwów”, wchodzący w skład 16 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej) i salezjańskim Oratorium. Gdy wybuchła II wojna światowa i na Kielecczyźnie nastała niemiecka […]

Siejka Stefan

Stefan Siejka – urodził się w Rytwianach koło Sandomierza. Dzieciństwo wspomina bardo dobrze, jako czas spędzany w rodzinnej atmosferze. Pan Stefan należał do harcerstwa, prowadził drużynę w Rytwianach. 30 osób z jego środowiska złożyło przysięgę i utworzyło organizację Młodego Wojska Polskiego. Organizacja miała na celu magazynowanie broni na przyszłość, rozbrajanie ORMO-wców i milicjantów. Poniżej fragment […]

Słowiński Henryk

Henryk Słowiński urodził się 8 maja 1926 roku, w Lipnikach (pow. kostopolski) na Wołyniu. W wieku 17 lat walczył w szeregach oddziału samoobrony, pod dowództwem Władysława Kochańskiego, ps. “Bomba”.

Wołczaski Stanisław

Stanisław Wołczaski urodził się 13 maja 1930 roku w Brześciu. W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miał zaledwie czternaście lat, mimo to brał w nim czynny udział. Już 2 sierpnia został kolporterem prasy powstańczej – odpowiadał za jej roznoszenie w dzielnicy Śródmieście Północ. Zajmował się także rozlepianiem plakatów, w tym słynnych z hasłem: „Każdy pocisk – […]

Ziębikiewicz Marta

Marta Ziębikiewicz z domu Łukasiuk – pochodzi z Podlasia, gdzie mieszkała do 1947 r. Potem razem z mamą – Jadwigą uciekła do Wrocławia z powodu częstych rewizji, kontroli. Bracia pani Marty zostali na miejscu, ponieważ chodzili jeszcze do szkoły. Istniało podejrzenie, że pani Marta albo jej bracia zostaną porwani, aby sprowokować Władysława Łukasiuka „Młota” do […]