Projekt

GALERIA PAMIĄTEK to autorski i subiektywny projekt mający na celu ocalenie od zapomnienia wydarzeń z historii Polski i Polaków, głównie z okresu II Wojny Światowej i lat powojennych. Przedstawione pamiątki, wywiady, zdjęcia stanowią różnorodny zbiór materiałów zgromadzonych przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen od ponad 10 lat. Materiały zostały utrwalone podczas realizacji zadań stowarzyszenia zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. na Litwie, Białorusi, Ukrainie, czy w Nowej Zelandii.

W naszych zbiorach znajdą Państwo zdjęcia i skany dokumentów, fotografii, odznaczeń, dzieł sztuki, broni, oraz wywiady z przedstawicielami środowisk kombatanckich, sybirackich, polonijnych, solidarnościowych oraz osób z ich rodzin. Zebrane pamiątki stanowią również zapis naszych wspomnień, związanych z podróżami śladami polskiej historii oraz jej bohaterów.

Portal GALERIA PAMIĄTEK rozwijamy od lat, ale to mozolna praca i potrzebująca wsparcia. Wiele zawdzięczamy naszym wolontariuszom. W naszych zasobach jest jeszcze wiele materiałów, które potrzebują opracowania. Będziemy je systematycznie zamieszczać. Portal od strony technicznej powstał w 2018 roku, dzięki wsparciu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 roku został rozbudowany, unowocześniony i zostały opracowane witryny informacyjne dedykowane poszczególnym świadkom historii. Było to możliwe dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content