Kresy II RP

Kawałek Stanisław

Ojciec pana Stanisława był żołnierzem AK Ziemi Lwowskiej. Przy nim młody Stanisław zaczął działać jako łącznik oddziałów AK w okolicach Mościsk. Pan Stanisław przez lata był działaczem organizacji polskich i kombatanckich na Ukrainie oraz kustoszem polskich miejsc w Mościskach.

Klonowski Edward

Kapitan Edward Klonowski, pseudonim “Cuhalt”, urodził się 15 września 1927 roku, w podwileńskiej wsi Wierbuszki. Zaczął działać w konspiracji mając zaledwie 16 lat, w 1943 roku. Zaprzysiężony do Armii Krajowej w marcu 1944 roku, przybrał pseudonim “Cuhalt”. Pełnił obowiązki łącznika i przewodnika, służył w oddziale mjr. Antoniego Olechnowicza “Pohoreckiego”. Brał udział w operacji “ostra Brama”, …

Klonowski Edward Read More »

Korkuć Władysław

Władysław Korkuć urodził się w Wilnie, 16 września 1928 roku. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej, nosił pseudonim “Korkociąg”, gdzie działał jako łącznik, brał udział w operacji “Ostra Brama”. Po wojnie rodzina nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. Władysław wstąpił do harcerstwa, co miało wkrótce przynieść opłakane skutki. W grudniu 1949 roku aresztowany …

Korkuć Władysław Read More »

Krepsztul Anna

Anna Krepsztul – wybitna, niepełnosprawna artystka, z przyczyn zdrowotnych nigdy nie pobierała nauk w szkole plastycznej. Od 4 do 6 miesięcy rocznie artystka spędzała w szpitalach z powodu kolejnych licznych złamań kości.Przez ostatnie 20 lat życia artystka poruszała się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Pomimo to artystka namalowała ok. 3500 obrazów i wiele rysunków kredką. Najbardziej …

Krepsztul Anna Read More »

Nowik Józef

Kapitan Józef Nowik pochodzi z okolic Lidy. Żołnierz 2 kompanii „Antoniego”, II Batalionu 77 pp Armii Krajowej na Nowogródczyźnie. Uczestnik wielu bitew z Niemcami, Litwinami i Sowietami. Przez 9 lat ukrywał się w swoim domu, za szafą, przed funkcjonariuszami NKWD, którzy chcieli go aresztować. Działacz lidzkiego środowiska Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Zdjęcia z archiwów Stowarzyszenia …

Nowik Józef Read More »

Piątek Wiesław

Syn Kombatanta, żołnierza AK plutonowego Jana Piątka ps. Czarny, dowódcy 1 plutonu w I Brygadzie Wileńskiej AK. Ojciec Wiesława Piątka brał udział w walkach Operacji Ostra Brama, został internowany przez Sowietów oraz skazany na łagry, gdzie przebywał do 1956 roku. Następnie wyjechał do Polski. Wiesław Piątek przez lata działa aktywnie w organizacjach kombatanckich na Wileńszczyźnie.

Rodziewicz Alfons

Alfons Rodziewicz urodził się 26 listopada 1925 roku, w Lidzie. W czasie wojny był żołnierzem II Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej kpt. Jana Borysewicza „Krysi”, gdzie przybrał pseudonim “Alik”.

Rodziewicz Stanisław

Urodzony 23 marca 1923 roku we wsi Żygi, gmina Bieniakonie, powiat Lida. W 1939 roku ukończył siedmioklasową szkołę imienia Ignacego Mościckiego. Rodzina miała silne tradycje żołnierskie.Po wkroczeniu armii rosyjskiej we wrześniu 1939 roku zaczęły się wywózki, przetrzebiono kadrę nauczycielską w lokalnych szkołach. W 1941 roku, po napaści Niemiec na ZSRR, ziemie na których mieszkał Pan …

Rodziewicz Stanisław Read More »

Sobol Teresa

Mieszkanka Iwieńca, miejscowości na skraju Puszczy Nalibockiej, na Białorusi. Wieloletnia Prezes Związku Polaków na Białorusi w Iwieńcu. Twórca i Dyrektor Domu Polskiego w Iwieńcu, największego z Domów Polskich na Białorusi, odebranego naszym Rodakom na początku 2010 roku. Jedna z obrończyń Domu Polskiego. Opiekunka wielu miejsc pamięci na Nowogródczyźnie. Wielka Patriotka.

Szamrej Franciszek

Pochodzi z okolic Lidy. Żołnierz II Batalionu 77 pp AK na Nowogródczyźnie. Uczestnik wielu wydarzeń na tym terenie ówczesnej Polski. Łagiernik. Działacz Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.

Szota Alfred

Alfred Szota urodził się 14 IX 1929 roku w Grodnie. W czasie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej, gdzie służył w 7. Batalionie Jana Piwnika “Ponurego”, gdzie pełnił rolę zwiadowcy i łącznika. Przyjął pseudonim “Krzak”. Po walkach z Niemcami jego oddział przeszedł do starć przeciw Sowietom.Po wojnie próbował zacząć normalne życie, pracując jako szewc. …

Szota Alfred Read More »

Wiwer Grzegorz

Urodzony na Syberii, gdzie jego rodzina była na zesłaniu. Tragiczne losy nie wyłączyły go ze społeczności, stale pan Grzegorz z żoną, jest działaczem organizacji polskich i kombatanckich na Ukrainie
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content