Klonowski Edward

Kapitan Edward Klonowski, pseudonim “Cuhalt”, urodził się 15 września 1927 roku, w podwileńskiej wsi Wierbuszki. Zaczął działać w konspiracji mając zaledwie 16 lat, w 1943 roku. Zaprzysiężony do Armii Krajowej w marcu 1944 roku, przybrał pseudonim “Cuhalt”.

Korkuć Władysław

Władysław Korkuć urodził się w Wilnie, 16 września 1928 roku. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej, nosił pseudonim “Korkociąg”, gdzie działał jako łącznik, brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Krepsztul Anna

Anna Krepsztul – wybitna, niepełnosprawna artystka, z przyczyn zdrowotnych nigdy nie pobierała nauk w szkole plastycznej. Od 4 do 6 miesięcy rocznie artystka spędzała w szpitalach z powodu kolejnych licznych złamań kości.

Rodziewicz Alfons

Alfons Rodziewicz urodził się 26 listopada 1925 roku, w Lidzie. W czasie wojny był żołnierzem II Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej kpt. Jana Borysewicza „Krysi”, gdzie przybrał pseudonim “Alik”.

Szota Alfred

Alfred Szota urodził się 14 IX 1929 roku w Grodnie. W czasie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej, gdzie służył w 7. Batalionie Jana Piwnika “Ponurego”, gdzie pełnił rolę zwiadowcy i łącznika. Przyjął pseudonim “Krzak”. Po walkach z Niemcami jego oddział przeszedł do starć przeciw Sowietom.