Korkuć Władysław

Władysław Korkuć urodził się w Wilnie, 16 września 1928 roku. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej, nosił pseudonim “Korkociąg”, gdzie działał jako łącznik, brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Po wojnie rodzina nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. Władysław wstąpił do harcerstwa, co miało wkrótce przynieść opłakane skutki. W grudniu 1949 roku aresztowany przez NKWD, w marcu 1950 roku skazany na 5 lat łagrów. Został zesłany do Workuty, gdzie ostatecznie odsiedział 3 lata – wyszedł na wolność w maju 1953 roku.
Kolejny raz nie zdecydował się na opuszczenie rodzinnych ziem. Zaangażował się w działalność kulturową, zakładał polskie chóry dziecięce na Litwie, m.in “Wilenkę”, “Świteziankę”, czy “Solczankę”. Był zawodowym muzykiem w wielu chórach, poprzez śpiew umacniał polską kulturę i tożsamość narodową, za co został odznaczony m.in. tytułem Zasłużonego dla Kultury Polskiej.
Zmarł 18 października 2014 roku w Wilnie, jest pochowany na Rossie.

Powiązane Pamiątki z tym słowem kluczowym:

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content