Po co jest ten portal?

GALERIA PAMIĄTEK to projekt mający na celu zachowanie  wspomnień, historii, relacji świadków historii, z różnych okresów walk o wolną Polskę.

Większość zebranych tu materiałów nie była nigdzie wcześniej publikowana.  Z każdą tu przedstawianą osobą byliśmy w bezpośrednim kontakcie, z wieloma  w przyjaźni, które przeniosły się na całe rodziny.

Niniejsza galeria to efekt wieloletniej pracy członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Odra – Niemen, zebranych w czasie setek podróży po Polsce i  krajach, w które losy historii rzuciły Polaków. Wielu naszych przyjaciół, bohaterów naszej wolności już nie ma z nami, ale zostawili nam dar, swoje wspomnienia, pamiątki.

Zapraszamy do niezwykłej wędrówki, śladami żołnierzy, Sybiraków, członków podziemia niepodległościowego i solidarnościowego. Chcemy nieść ich przesłanie i prośbę: NIE ZAPOMINAJCIE O NAS

Filmy Stowarzyszenia Odra-Niemen RODACY-BOHATEROM

Świadkowie historii

Maksymilian Kowalewski

kpt. Maksymilian Kowalewski urodził się 11 września 1924 roku w Ciemniewie, na Mazowszu. Od czasów powojennych związany z Wrocławiem. Jest bohaterem i autorytetem wrocławskich środowisk Patriotycznych. W czasie drugiej wojny światowej walczył w oddziałach partyzanckich w szeregach NSZ od roku 1942 do 22.06.1944r. oraz w Armii Krajowej od 22.06.1944r. do 17.01.1945r. W roku 1944 ukończył Szkołę Podchorążych …

Maksymilian Kowalewski Read More »

Suszyńska Małgorzata

Małgorzata Suszyńska w  Stowarzyszeniu Odra-Niemen działa od samego początku. Prowadzi i nadzoruje projekty z zakresu przywracania pamięci o polskich miejscach pamięci zza wschodnią granicą, zwłaszcza na Litwie i Ukrainie. Pracuje z młodzieżą przy projektach z zakresu edukacji patriotycznej. Współpracuje ze środowiskiem Solidarności z racji swego doświadczenia i kontaktów z okresu swej działalności w Solidarności i …

Suszyńska Małgorzata Read More »

Ludwik Marszałek

Ludwik Marszałek ps. Zbroja urodził się 9 sierpnia 1912 w Brzezinach k. Ropczyc. W latach 1917-1923 uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzezinach. Następnie do 23 maja 1931 był uczniem Gimnazjum w Dębicy. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1931. Brak środków finansowych uniemożliwił mu planowane studia na Politechnice Lwowskiej. Na ochotnika wstąpił do WP. Odbył przeszkolenie …

Ludwik Marszałek Read More »

Pamiątki

Kenkarta

Dokument tożsamości dla Polaków w czasie okupacji niemieckiej. Zawierał dane osobowe, zdjęcie i wzory odcisków palców. Na zdjęciu dokument wystawiony na Andrzeja Uchwata 30 września 1942 r.

Ryngraf

Pan Andrzej Uchwat dostał ten ryngraf od mamy. Wspomina, jak przeżegnała się i powiedziała: „Idź, chłopcze”. Twierdzi, że bardzo mu pomógł w przetrwaniu wojny. Wspomina, że bardzo dbał o to, żeby go nie zgubić, dlatego – poza poważnymi akcjami – nosił go zawsze przy sobie.
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content