Dzieci Armii Andersa

Hulacki Otton

Urodził się 2 stycznia 1922 roku, we Lwowie. W młodym wieku wstąpił do organizacji “Orląt”, funkcjonującej przy Związku Strzeleckim. Niedługo potem został instruktorem w “Orlętach”.  Po wybuchu wojny i wkroczeniu Sowietów, w listopadzie 1939 roku został zaprzysiężony jako członek Służby Zwycięstwu Polski. 10 kwietnia 1940 roku NKWD aresztowało ojca Ottona, przedwojennego policjanta.
Skip to content