Klonowski Edward

Kapitan Edward Klonowski, pseudonim “Cuhalt”, urodził się 15 września 1927 roku, w podwileńskiej wsi Wierbuszki. Zaczął działać w konspiracji mając zaledwie 16 lat, w 1943 roku. Zaprzysiężony do Armii Krajowej w marcu 1944 roku, przybrał pseudonim “Cuhalt”.

Pełnił obowiązki łącznika i przewodnika, służył w oddziale mjr. Antoniego Olechnowicza “Pohoreckiego”. Brał udział w operacji “ostra Brama”, która zakładała zdobycie Wilna.
Po upadku ZSRR został strażnikiem pamięci miejsc związanych z polską partyzantką na Wileńszczyźnie. Budował kwatery i pomniki żołnierzy, wmurowywał tablice pamięci narodowej, opiekował się mogiłami AK-owców. Łącznie, wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów na Litwie, brał udział w powstawaniu niemal 200 pomników pamięci. Jest honorowym prezesem SPK w Wilnie.

Powiązane Pamiątki z tym słowem kluczowym:

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content