Świadkowie historii

Maksymilian Kowalewski

kpt. Maksymilian Kowalewski urodził się 11 września 1924 roku w Ciemniewie, na Mazowszu. Od czasów powojennych związany z Wrocławiem. Jest bohaterem i autorytetem wrocławskich środowisk Patriotycznych. W czasie drugiej wojny światowej walczył w oddziałach partyzanckich w szeregach NSZ od roku 1942 do 22.06.1944r. oraz w Armii Krajowej od 22.06.1944r. do 17.01.1945r. W roku 1944 ukończył Szkołę Podchorążych …

Maksymilian Kowalewski Read More »

Suszyńska Małgorzata

Małgorzata Suszyńska w  Stowarzyszeniu Odra-Niemen działa od samego początku. Prowadzi i nadzoruje projekty z zakresu przywracania pamięci o polskich miejscach pamięci zza wschodnią granicą, zwłaszcza na Litwie i Ukrainie. Pracuje z młodzieżą przy projektach z zakresu edukacji patriotycznej. Współpracuje ze środowiskiem Solidarności z racji swego doświadczenia i kontaktów z okresu swej działalności w Solidarności i …

Suszyńska Małgorzata Read More »

Ludwik Marszałek

Ludwik Marszałek ps. Zbroja urodził się 9 sierpnia 1912 w Brzezinach k. Ropczyc. W latach 1917-1923 uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzezinach. Następnie do 23 maja 1931 był uczniem Gimnazjum w Dębicy. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1931. Brak środków finansowych uniemożliwił mu planowane studia na Politechnice Lwowskiej. Na ochotnika wstąpił do WP. Odbył przeszkolenie …

Ludwik Marszałek Read More »

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content