Kostecki Feliks

Feliks Kostecki – urodził 1 stycznia 1925 r. w Zabłociu na pograniczu Polesia i Wołynia. Ojciec był w Legionach, po 1918 roku zaczął pracować jako buchalter w tartakach. W 1925 r. przed Bożym Narodzeniem jeździł po tartakach wypłacając pieniądze pracownikom i ślad po nim zaginął. Pan Feliks przed wojną działał w harcerstwie, gdzie nauczył się musztry, historii Polski, a później zdobył także wiedzę z zakresu ochrony przeciwlotniczej. Ojciec pana Feliksa chciał, żeby poszedł w przyszłości do Szkoły Kadetów. Niestety, tego marzenia nie udało się zrealizować – zabrakło 1 cm wzrostu. 1 września, wybuch wojny zastał pana Feliksa w łóżku. Po godzinie 6:00 rozpoczęło się pierwsze bombardowanie. Kolejne naloty zaczęły się 10 września. Zostały skierowane w pociągi wiozące żołnierzy na front. 17 września Sowieci przekroczyli granicę i 19 września dotarli do Kowla. Do trzypokojowego mieszkania Państwa Kosteckich wprowadzili się Sowieci zajmując jeden pokój. 9/10 lutego 1940 r. rozpoczęły się pierwsze wywózki na Sybir. Przybrany ojciec pana Feliksa musiał uciekać, ponieważ dostał informacje, że w nocy ma po niego przyjść NKWD i zabrać go za to, że był w Legionach. Udało mu się uciec i przez wiele miesięcy ukrywał się po różnych domach. Potem znajoma powiedziała mu, że jego kolega go zdradzi. Podczas przedostawania się za Bug, ojciec pana Feliksa zorientował się, że jest to pułapka, zaczął uciekać. Został postrzelony w nogę i zamknięty w szpitalu w Twierdzy Brzeskiej. Potem wywieziono go na Sybir. Pan Feliks na początku 1940 r. został zaprzysiężony w konspiracji. Jego zadaniem było nawiązywanie łączności i przekazywanie informacji do przyszłych powstańców, których chciano włączyć do działań zaplanowanych na wiosnę 1940 r. Potem pan Feliks zaczął pracowań jako kierowca u Niemców. W 1943 r. podpadł i musiał zmienić adres zamieszkania. 15 stycznia 1944 r. w kościele ogłoszono Akcję Burza. To był pierwszy kontakt z „prawdziwą wojną”, jak to określa pan Feliks. W marcu 1944 r. pan Feliks był bezpośrednim świadkiem rzezi na ludności cywilnej.
Poniżej znajduje się fragment tego odnośnie rzezi wołyńskiej.
Pan Feliks brał bezpośredni udział w Akcji Burza. Należał do oddziału porucznika Trzaska. Poniżej fragment wywiadu z panem Feliksem, który opisuje udział w walkach podczas Akcji Burza.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content