Malawski Piotr

Piotr Malawski urodził się 27 czerwca 1969 r. we Wrocławiu. Opozycjonista niepodległościowy, działacz Federacji Młodzieży Walczącej oraz Solidarności Walczącej. Kawaler Złotego Krzyża Zasługi (2012 r.)
Od 1982 r. – jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej – brał udział w manifestacjach ulicznych i walkach z ZOMO. Od roku 1983 zajmował się kolportażem młodzieżowej prasy konspiracyjnej oraz wydawnictw RKS „S” i SW. W 1985 r. był jednym z inicjatorów utworzenia wrocławskiej struktury FMW (w 1987 roku zorganizował demonstrację antykomunistyczną wraz z osiemdziesięcioma dziewięcioma najbardziej niezłomnymi działaczami organizacji z Wrocławia). Od 1986 roku należał do Grup Wykonawczych Solidarności Walczącej. Planował i przeprowadzał akcje ulotkowe, pisał na murach antykomunistyczne hasła, niszczył reżimowe napisy propagandowe. Ponadto uczestniczył w manifestacjach Ruchu Wolność i Pokój i happeningach Pomarańczowej Alternatywy, których był współinicjatorem.
Często spotykał się z szykanami władzy: aresztowany, zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany przez SB, bity. 1 maja 1988 roku po demonstracji został przewrócony i skatowany przez funkcjonariuszy aparatu terroru PRL, w efekcie czego doznał znacznego uszkodzenia wzroku. W III RP był na przemian doceniany i represjonowany.
W 2012 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, zaś w 2014 – haniebnym wyrokiem sędziego Pawła Chodkowskiego – skazany na grzywnę w wysokości dwóch tysięcy złotych za udział w proteście na Uniwersytecie Wrocławskim przeciwko fetowaniu przez władze miasta i uczelni Zygmunta Baumana, w przeszłości majora zbrodniczego KBW i funkcjonariusza ludobójczej NKWD. Piotr Malawski wciąż angażuje się w przedsięwzięcia patriotyczne. Wspomaga organizację Marszu Pamięci, który 1 marca przechodzi ulicami Wrocławia w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym. Współpracuje z Grupą Historyczno-Edukacyjną „Młot” im. kpt. Władysława Łukasiuka i Stowarzyszeniem Odra–Niemen.

Powiązane Pamiątki z tym słowem kluczowym:

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content