Zdjęcie w mundurze.

Zdjęcie Mariana Rutkowskiego w mundurze.