Stare zdjęcia Zdzisława Bielskiego

Sprawdź postaci historyczne:

Kolekcja zdjęć pana Zdzisława Bielskiego, kolejno:

  1. Dom rodzinny, od lewej: ojciec, mama, Zdzich, Władzia – 1927 r.
  2. Ochronka, w głębi mama, pan Zdzisław trzeci od prawej – 1930 r. 
  3. 1 kl. Szkoły Powszechnej, pani Maria Mryczkówna – wychowawczyni,  pan Zdzisław leży u dołu z prawej strony – 1931 r. 
  4. 6 kl. Szkoły Powszechnej, z lewej pani Maria Mryczkówna – wychowawczyni, z prawej k-k szkoły p. Zalewski, pan Zdzisław u dołu w berecie, obok z lewej Edek Kietler – 1938 r. 
  5. Pogrzeb studentki zamordowanej przez żołnierza rosyjskiego. 1946 r., od prawej, drugi to pan Zdzisław, w głębi trumna – 1946 r.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content