Zeznanie potwierdzające przynależność do AK

Zeznanie dowódcy, Adama Walczaka „Nietoperza”, potwierdzające przynależność pana Zdzisława do Armii Krajowej. Major Bielski legitymację akowską stracił w czasie wojny. Po roku 1989 chciał potwierdzić swą przynależność do AK, ale dysponował jedynie zaświadczeniem o ujawnieniu się, co było niewystarczające. Potrzebny był kontakt z dowódcą. Na szczęście udało się go odnaleźć – mieszkał w Toruniu. Pan Zdzisław napisał do niego list, w którym powoływał się na szczegóły i fakty znane tylko ludziom z jego oddziału (np. jak nazywała się jego klacz). Zweryfikowany w ten sposób otrzymał Oświadczenie Świadka.

Sfinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku, rozszerzono i zmodyfikowano w 2020 roku ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Skip to content