Zaświadczenie z UB dla Zdzisława Bielskiego

Sprawdź postaci historyczne:

Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, potwierdzające skorzystanie przez pana Zdzisława Bielskiego z amnestii udzielanej żołnierzom Armii Krajowej przez władzę ludową. W 1947 roku w radiu i pasie podawano informacje o możliwości ujawnienia się akowców, bez wyciągania konsekwencji. Pan Bielski miał wątpliwości, tym niemniej nie był już zakonspirowanym działaczem i bardzo chciał używać swojego właściwego nazwiska. 17 kwietnia zgłosił się do Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie przeprowadzono z nim wywiad. Na zakończenie Zdzisław Bielski otrzymał zaświadczenie wystawione na swoje właściwe nazwisko, mimo że czekały go jeszcze formalności związane z formalnym powrotem do możliwości jego używania.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content