Potwierdzenie przynależności Bielskiego do AK

Sprawdź postaci historyczne:

Zeznanie dowódcy, Adama Walczaka „Nietoperza”, potwierdzające przynależność pana Zdzisława do Armii Krajowej. Major Bielski legitymację akowską stracił w czasie wojny. Po roku 1989 chciał potwierdzić swą przynależność do AK, ale dysponował jedynie zaświadczeniem o ujawnieniu się, co było niewystarczające. Potrzebny był kontakt z dowódcą. Na szczęście udało się go odnaleźć – mieszkał w Toruniu. Pan Zdzisław napisał do niego list, w którym powoływał się na szczegóły i fakty znane tylko ludziom z jego oddziału (np. jak nazywała się jego klacz). Zweryfikowany w ten sposób otrzymał Oświadczenie Świadka.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content