Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP

Sprawdź postaci historyczne:

Srebrna odznaka honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP Jana Kotlarza (Jaworzniak, zamieszkały w Wałbrzychu).

Skip to content