Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP

Srebrna odznaka honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP.