Stare listy Wandy Bilnik

Kolekcja listów pani Wandy. Część z nich to to osobiste listy Rodziców a także prywatne listy pani Wandy.