Opaska z Powstania Warszawskiego

Sprawdź postaci historyczne:

Powstańcza opaska Stanisława Wołczaskiego. Wręczył mu ją 2 sierpnia 1944 roku por. Gorzkowski – szef kolportażu prasy. Opaskę noszono na prawym ramieniu, by odróżnić się od szpiegów udających AK. Na lewe ramię zakładali ją członkowie oddziałów lewicowych, walczących w powstaniu w liczbie około tysiąca osób.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content