Odznaka Związku Młodocianych Więźniów Politycznych

Sprawdź postaci historyczne:

Odznaka Związku Młodocianych Więźniów Politycznych 1944 – 1956 „Jaworzniacy”. Komuniści utworzyli w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym obóz pracy dla młodocianych „przeciwników ustroju”, czyli głównie więźniów politycznych. Więźniowie byli katowani ciężką pracą i głodowymi racjami żywnościowymi. Józef Oleksiewicz trafił do obozu w 1949 r. po drugim aresztowaniu, a wyszedł w czerwcu 1950 r. Wspomina, że był karmiony słonymi rybami bez żadnej wody do popicia. Nawet dziś, po kilkudziesięciu latach nie jest w stanie jeść potraw rybnych.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content