Odznaka Związku Młodocianych Więźniów Politycznych

Odznaka Związku Młodocianych Więźniów Politycznych 1944 – 1956 „Jaworzniacy”. Komuniści utworzyli w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym obóz pracy dla młodocianych „przeciwników ustroju”, czyli głównie więźniów politycznych. Więźniowie byli katowani ciężką pracą i głodowymi racjami żywnościowymi. Józef Oleksiewicz trafił do obozu w 1949 r. po drugim aresztowaniu, a wyszedł w czerwcu 1950 r. Wspomina, że był karmiony słonymi rybami bez żadnej wody do popicia. Nawet dziś, po kilkudziesięciu latach nie jest w stanie jeść potraw rybnych.

Sfinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku, rozszerzono i zmodyfikowano w 2020 roku ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Skip to content