Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, nadany Stanisławowi Kasznicy za walkę m. in. w bitwie nad Bzurą. Po wyroku skazującym został pozbawiony przez komunistyczny sąd wszystkich praw honorowych i obywatelskich – również tego odznaczenia. W 1992 roku po unieważnieniu wyroku medal został odzyskany i przekazany na ręce jego córki – Pani Zofii.

Sfinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku, rozszerzono i zmodyfikowano w 2020 roku ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Skip to content