Arbeitskarte – Befreiungsschein

Arbeitskarte – Befreiungsschein

Dokument występujący jako świadectwo pracy lub uwolnienia. Karta pana Władysława została wydana 25 lutego 1943 roku. Ponadto profesja pana Władysława została określona jako „pomocnik w obozie budowlanym” w Henschel Flugzeugwerke w Schönefeld, gdzie pracował od kwietnia 1942 do maja 1945 roku. Karta pracy była zapewne jedynym dokumentem tożsamości jaki posiadał pan Władysław po powrocie do kraju w maju 1945 roku. Z tego powodu w lewym dolnym rogu widnieje pieczątka: „przejazd jednorazowy, wykorzystany”.

Sfinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku, rozszerzono i zmodyfikowano w 2020 roku ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Skip to content