Zaświadczenie wydane podczas Powstania Warszawskiego

Przepustka wydana przez Komendanta Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, dotyczy zgody na przejście w obie strony Alei Sikorskiego. Przepustkę podczas Powstania Warszawskiego otrzymał pan Stanisław Wołczaski.