Ostatnie zdjęcie Zofii Bartczak z ojcem Stanisławem Kasznicą

Zdjęcie datowane na zimę 1946/1947 r. Wówczas w Zakopanem odbywał się zjazd inspektorów zachodnich NSZ. Stanisław Kasznica był na nim obecny jako dowódca okręgu poznańskiego NSZ. Kilka dni później został aresztowany. Poza nim UB nie złapało żadnego z uczestników zjazdu.